Kulturhuset Ignarbakke

Adresse: Ignaveien 44, 1912 Enebakk . Ca 250 meter fra Enebakk kirke ,langs fv 327

  • Forsamlinglokale
  • Møterom
  • Øvingsrom
  • Kulturscene
  • Selskapslokale

Huset er gjenoppbygget etter en brann i 2013 og er i dag et moderne bygg i klassisk herregårdstil.

Kulturhuset Ignarbakke eies og drives av leikarringen Ignar på frivillig basis. Det egner seg for mange slags aktiviteter og selskapeligheter, er på i alt 1100 m2 og rommer 2 store møterom i 2 etg , og                                               forsamlings-/festlokale/kulturscene  i hovedetasjen.

Det er fullt utstyrt med middag- /kaffeservise til 180 personer  og et godt utstyrt og moderne kjøkken med kjølerom og fryseskap

Huset er universelt utformet

Bord og stoler til 200 personer i 1 etg og til 110 personer i 2 etg

Ignarbakke er  branngodkjent for i alt  430 personer

Både lillesal og storesal  i 1 etg har permanent lydanlegg  som kan leies. Projector /lerret og moderne scenelys .Lydanlegg finnes også  for møterommene i 2 etg Her finnes også projector og lerret