Kontakt

Telefon styrets leder: 468 90 539

Besøksadresse: Ignaveien 44, 1912 Enebakk

Postadresse:  p.b  81, 1914 Ytre Enebakk

E-post: leikarringen.ignar@gmail.com

Facebook: Kulturhuset Ignarbakke

Instagram : kulturhusetignarbakke