Hva skjer på huset ?

  • Barnedans på tirsdager starter øvelsene 3 september og holder på hver tirsdag frem til 26 november.
  • Kurs i Svensk bugg 12 og 13 oktober
  • Trekkspillkafe 20 oktober
  • Barneteateret Buster og Pjoters juleforviklinger den 8 desember