Hva skjer på huset ?

Dugnad på Ignarbakke lørdag 26. januar kl 10

Hei alle medlemmer og venner av Ignarbakke. Jeg vil med dette invitere dere til å bidra med litt nyttig arbeid på Ignarbakke – innendørs – lørdag 26. januar.

Det er en del oppgaver som er fint å få utført for driften av lokalet og øke trivselen for de som vil bruke det.

Noe av det som vi håper at vi kan få utført, er følgende.

  • Reparere stoler
  • Henge opp bilder og tepper 
  • Rydde på kontoret
  • Rydde i rom i kjelleren
  • Bære noen møbler  fra kontoret og ned i kjellerrommet
  • Flekkvasking på vegger
  • Flekkmaling

Utstyr som kan trengs er vaskeutstyr og noe enklere verktøy.Mer eksakt jobbliste vil være tilgjengelig på lørdagen.

Med gjerne fra om dere kan bidra.

Med vennlig hilsen Harald N