Historikk

  • Leikarringen Ignar ble stiftet i 1965 med Arild Degrum som formann og  instruktør
  • De ukentlige øvingene ble holdt på Bøndernes Hus fram til Ignarbakke ble gjenåpnet i 1981 etter 6 års dugnadsinnsats