Siste Nytt

Støtt Ignarbakke

Til alle venner og kjente av Kulturhuset Ignarbakke 💚

I disse koronatider har vi alle kjent på hva nedstegning og isolasjon gjør med oss. Kulturhuset Ignarbakke intet unntak. Huset drives på frivillig basis til glede for både bygdas innbyggere og langveisfarende. Den 12. mars stengte vi også dørene, som betød at alle inntekter stoppet opp på dagen.

Kulturhuset Ignarbakke faller dessverre utenfor all form for økonomiske tilskudd, til tross for at alle faste utgifter fortsetter å løpe.

Vi ber derfor:
Har du anledning til å støtte storstua i Enebakk med et bidrag, så håper vi med det at vi også i fremtiden kan ha glede av den både du og jeg 💚

Det er mulig å støtte på flere måter;
🔹Kulturhuset Ignarbakkes venner: kr 200,- pr år til Vipps 14841 (merkes «venn»)
🔹Medlem av dansegruppa Ignar: Kr. 300,- pr år til Vipps 14841 (merkes «medlem danseklubben»)
🔹Engangsstøtte til Vipps 14841 (merkes «engangsstøtte»)
🔹Grasrotandelen til Leikarringen Ignar, org.nr.: 994331930

På forhånd TUSEN TAKK! for at du blir med på dugnaden og at du trekker lasset sammen med oss 😊

Mvh
Styret i Kulturhuset Ignarbakke og Danseklubben Ignar

VI ÅPNER IGJEN

Vi åpner igjen for bookinger og arrangementer iht FHI sine retningslinjer for smittevern.

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer (fra 15.juni inntil 200 personer).

  • Dette gjelder der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.

Med arrangement menes:

  1. idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
  2. kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
  3. andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

(Hentet fra FHI.no 26.05.2020)

Bookinger gjøres via skjema her på hjemmesiden.

Ta kontakt på mail ved spørsmål.